தோல்விநான்
தோற்றுப்போனேனடா;
உன்னை
காதலிப்பதில் அல்ல,
என்னை
காதலிக்க வைப்பதில்...


முகவரி...


என்னை 
நீ வெட்டிப்
போட்டிருந்தால் கூட
கூடித் தின்ன
ஒரு நாயும் 
வந்திருக்காது...

என்னை நீ 
கொன்றிந்தால் கூட
கூட்டம் என்னவோ
குறைவாய் தான் 
இருந்திருக்கும்...

என்னை நீ 
அதிகப்படியான
வார்த்தைகளால் 
அசிங்கப்படுத்தி இருந்தால் கூட
மறுபடியும் வந்து
"உன்னை நேசிக்கிறேன்"
என்று தான் கூறி இருப்பேன்...

வெற்றுக்காகிதம் என்னை 
வேரோடு மாற்றி 
வேகக் கவிதாயினி ஆக்கினாய்...

ஒன்றை மட்டும் 
புரிந்து கொள்
என்னவனே!
நீ பிரிந்து 
போனதால் மட்டும்
என் காதல்
அழிந்து விடும் என்ற
எண்ணத்தை மறந்து விடு...

மரணப்படுக்கையிலும் 
என் இதயத்தின்
கடைசி துடிப்பு நின்றாலும்,
உன் நினைவுகளை சுமந்து
உனக்காய் கண்ணீர் வடித்த
என் காதலின் நினைவுகள்
உன்னைச் சுற்றியே இருக்கும்;
உன்னை இன்னும் அதிகமாய்
காதலித்த படி...


யாமிதாஷா...